preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
NAŠA e-ŠKOLA...

jedna je od 17 zagrebačkih osnovnih škola uključenih u CARNetov projekt "e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola".

 

Vijesti

RASPORED VOŽNJE AUTOBUSA U A SMJENI (13. - 17. RUJNA) TE SVAKI DRUGI TJEDAN

Poštovani roditelji,

objavljujemo raspored vožnje autobusa u A smjeni, koja traje u tjednu od 13. - 17. rujna. Sljedeći će tjedan biti B smjena i mijenjat će se naimjence! 

Raspored je sljedeći:


Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
A ponedjeljak 1. Matačić Medvedgradska 7:20 1 5.a, 5.b, 7.b
A ponedjeljak 2. Matačić Medvedgradska 7:20 2 6.a, 6.b, 7.a
A ponedjeljak 3. Matačić Medvedgradska 7:25 3 8.a, 8.b
A ponedjeljak 4. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
A ponedjeljak 5. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
A ponedjeljak 6. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
A ponedjeljak 7. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1. b, 2.a (-PB)
A ponedjeljak 8. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:00 1 6.a, 
A ponedjeljak 9. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:00 2 8.a (-Vj), 8.b
A ponedjeljak 10. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3.a, 3.b (-PB)
A ponedjeljak 11. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:45 1 5.a, 7.a
A ponedjeljak 12. Šestine  Medvedgradske 13:00 1 4.a, 4.b
A ponedjeljak 13. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 13:25 1 5.b, 6.b
A ponedjeljak 14. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 13:25 2 7.b, 8.a (Vj)
A ponedjeljak 15. Šestine  Medvedgradske 14:30 1 4.a, 4.b
A ponedjeljak 16. Šestine OŠ Šestine 15:40 1 4.a, 4.b
A ponedjeljak 17. Gračani OŠ Gračani 16:30 1 1.a, 1.b (PB)
A ponedjeljak 18. Gračani OŠ Gračani 16:30 2 2.a, 2.b (PB)
A ponedjeljak 19. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)
A ponedjeljak 20. Šestine OŠ Šestine 17:10 1 4.a, 4.b
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
A utorak 1. Matačić Medvedgradska 7:20 1 5.a, 5.b, 7.b
A utorak 2. Matačić Medvedgradska 7;20 2 6.a, 6.b, 7.a
A utorak 3. Matačić Medvedgradska 7:25 3 8.a, 8.b
A utorak 4. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
A utorak 5. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
A utorak 6. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
A srijeda 7. Matačić Medvedgradska 9:00 1 7.b (-Vj)
A utorak 8. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 11:15 1 5.b (-Vj)
A utorak 9. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1. b, 2.a (-PB)
A utorak 10. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:00 1 5.a (-Nj), 6.b
A utorak 11. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3.a, 3.b (-PB)
A utorak 12. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:45 1 5.b (Vj), 6.a
A utorak 13. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:45 2 7.a (-Vj), 8.a
A srijeda 14. Šestine Medvedgradska 13:00 1 4.a, 4.b
A utorak 15. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 13:25 1 5.a (Nj), 8.b
A utorak 16. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 13:25 2 7.a (Vj), 7.b
A utorak 17. Gračani OŠ Gračani 16:30 1 1.a, 1.b (PB)
A utorak 18. Gračani OŠ Gračani 16:30 2 2.a, 2.b (PB)
A utorak 19. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)
A utorak 20. Šestine OŠ Šestine 17:10 1 4.a, 4.b
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
A srijeda 1. Matačić Medvedgradska 7:20 1 5.a, 5.b, 7.b
A srijeda 2. Matačić Medvedgradska 7:20 2 6.a, 6.b, 7.a
A srijeda 3. Matačić Medvedgradska 7:25 3 8.a, 8.b
A srijeda 4. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
A srijeda 5. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
A srijeda 6. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
A srijeda 7. Matačić Medvedgradska 9:00 1 5.b (-Nj), 8.b (-Vj)
A srijeda 8. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1. b, 2.a (-PB)
A srijeda 9. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:00 1 5.a, 5.b, 8.a (-Inf)
A srijeda 10. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:45 1 6.a, 7.a, 7.b
A srijeda 11. Šestine Medvedgradska 13:00 1 4.a, 4.b
A srijeda 12. Šestine OŠ Šestine 13:10 1 3.a, 3.b (-PB)
A srijeda 13. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 13:25 1 6.b, 8.a (Inf), 8.b
A srijeda 14. Gračani OŠ Gračani 16:30 1 1.a, 1.b (PB)
A srijeda 15. Gračani OŠ Gračani 16:30 2 2.a, 2.b (PB)
A srijeda 16. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)
A srijeda 17. Šestine OŠ Šestine 17:55 1 4.a, 4.b
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
A četvrtak 1. Matačić Medvedgradska 7:20 1 5.a, 5.b, 7.b
A četvrtak 2. Matačić Medvedgradska 7:20 2 6.a, 6.b, 7.a
A četvrtak 3. Matačić Medvedgradska 7:25 3 8.a, 8.b
A četvrtak 4. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
A četvrtak 5. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
A četvrtak 6. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
A četvrtak 7. Matačić Medvedgradska 9:00 1 6.a (-Vj), 6.b (-Vj)
A četvrtak 8. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 11:15 1 5.a (-Vj)
A četvrtak 9. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:00 1 6.a, 8.a (-Nj), 8.b (-Vj)
A četvrtak 10. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1. b, 2.a (-PB)
A četvrtak 11. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3.a, 3.b (-PB)
A četvrtak 12. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:45 1 5.a (Vj), 5.b, 7.b
A četvrtak 13. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:45 2 6.b, 7.a (-Vj)
A četvrtak 14. Šestine Medvedgradska 13:00 1 4.a, 4.b
A četvrtak 15. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 13:25 1 7.a (Vj), 8.a (Nj), 8.b (Inf)
A četvrtak 16. Šestine OŠ Šestine 16:25 1 4.a,, 4.b
A četvrtak 17. Gračani OŠ Gračani 16:30 1 1.a, 1.b (PB)
A četvrtak 18. Gračani OŠ Gračani 16:30 2 2.a, 2.b (PB)
A četvrtak 19. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)
A četvrtak 20. Šestine OŠ Šestine 17:55 1 4.a, 4.b
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
A petak 1. Matačić Medvedgradska 7:20 1 5.a, 5.b, 7.b
A petak 2. Matačić Medvedgradska 7:20 2 6.a, 6.b, 7.a
A petak 3. Matačić Medvedgradska 7:25 3 8.a, 8.b
A petak 4. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
A petak 5. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
A petak 6. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
A petak 6. Matačić Medvedgradska 9:00 1 6.b (-Nj), 7.a (-Inf), 7.b (-Inf)
A petak 7. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1. b, 2.a (-PB)
A petak 8. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:00 1 5.a, 5.b, 7.b (-Nj)
A petak 9. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:00 2 6.b, 7.a (-Nj), 8.b
A petak 10. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3.a, 3.b (-PB)
A petak 11. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 12:45 1 6.a, 8.a
A petak 12. Šestine Medvedgradska 13:00 1 4.a, 4.b
A petak 13. Matačić OŠ Lovre pl. Matačića 13:25 1 7.a (Nj), 7.b (Nj)
A petak 14. Šestine Medvedgradska 14:30 1 4.a, 4.b
A petak 15. Šestine OŠ Šestine 14:50 1 4.a, 4.b
A petak 16. Šestine OŠ Šestine 16:25 1 4.a, 4.b
A petak 17. Gračani OŠ Gračani 16:30 1 1.a, 1.b (PB)
A petak 18. Gračani OŠ Gračani 16:30 2 2.a, 2.b (PB)
A petak 19. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)


Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Mario Keča   datum: 13. 9. 2021.
preskoči na navigaciju